GRAFIK dostępności boiska piłkarskiego ORLIK na ulicy Zgierskiej od 1 do 31 październik 2021 r.

Zielone prostokąty – wolne dni i godziny płyty boiska piłkarskiego. Boisko wielofunkcyjne oraz teren „zielony” – dostępne codziennie w godzinach funkcjonowania „Orlika”

ZAPRASZAMY