RODO

Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art.13 ust. 1 Rozpowszechniania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: Centrum Sportu i Rekreacji ul. Kilińskiego 75 a, 95-050 Konstantynów Łódzki

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: Joanna Komar ido.csir@gmail.com

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: W celu rekrutacji/realizacji obowiązku prawnego np. zakup usług przez osobę fizyczną na fakturę VAT, zawarcie umowy a uczestnictwo w półkoloniach, start w zawodach sportowych

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych/ realizacja umowy, której jak Pani/Pan stroną/ realizacja obowiązku prawnego

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia przetwarzania

Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są: Warunkiem podpisanej umowy/pobrane dobrowolnie

Pani/Pana dane: Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub profilowaniu.

Partnerzy