Komunikat o stanie jakości wody

Komunikat o stanie jakości wody na pływalni i w wannie z hydromasażem
na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach.

Komunikat o stanie jakości wody Ostatnia ocena Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego
Woda w niecce basenowej Woda w
wannie z hydromasażem
prawidlowy_2 prawidlowy_2
Parametry mikrobiologiczne
prawidlowy_2 prawidlowy_2
Parametry fizykochemiczne
Działania naprawcze
Legenda znaków graficznych:
prawidlowy_2  Wynik prawidłowy nieprawidlowy_2  Wynik nieprawidłowy
dopuszczalny_2  Warunkowe dopuszczenie w_trakcie_badania _2 Woda w trakcie badań

Partnerzy