W niedzielę 29 maja 2016 r. odbędzie się turniej piłki nożnej dla młodzieży z Konstantynowa i okolic na orliku (Zespół Boisk Orlik 2012) przy ul. Zgierskiej 21/25. Turniej poprowadzą animatorzy lokalni Pan Tomasz Wdówka i Pan Mateusz Paturaj. Drużyny nowe, które jeszcze nie grały w naszym turnieju lub drużyny, które nie grały w turnieju kwietniowym prosimy o wcześniejszy kontakt z animatorami na orliku w celu pobrania formularza listy zgłoszeniowej, regulaminu i dla rodziców formularza zgody, która jest również oświadczeniem i wyrażeniem zgody na udział w turnieju. Listę zgłoszeniową oraz oświadczenia od rodziców kapitan drużyny musi oddać do 26.05.2016 r.. Po tym terminie zgłoszenia drużyn nie będą przyjmowane. Drużyny, które grały w turnieju kwietniowym prosimy o potwierdzenie swojego udziału w turnieju do 26.05.2016 r. W przypadku zmian zawodników w listach zgłoszeniowych prosimy o pobranie formularza zgody (dla rodziców) dla nowych zawodników i dostarczenie w wyżej wymienionym terminie. Zapraszamy do sportowej rywalizacji i aktywnie spędzonego czasu wolnego.
Krystyna Opara, dyr CSiR

REGULAMIN ORLIKOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

I. ORGANIZATOR: Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim, Zespół Boisk Orlik 2012 ul. Zgierska 21/25.

II. CEL: Popularyzacja piłki nożnej, jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego.

III. MIEJSCE: Zespół Boisk Orlik 2012 ul. Zgierska 21/25.

IV. TERMIN ROZGRYWEK: 29.05.2016 r. (niedziela). Zbiórka zespołów 10:00. Rozpoczęcie turnieju 10:30.

V. UCZESTNICTWO:

1. Startować mogą zespoły liczące, co najmniej 6 zawodników, a maksymalnie 9 (3rezerwowych).
2. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
3. Turniej przeznaczony jest dla młodzieży z Konstantynowa i okolic.
4. Warunkiem uczestnictwa nowych zespołów w turnieju jest pisemne zgłoszenie drużyny z nazwą zespołu i telefonem kontaktowym do kapitana zespołu najpóźniej do 26.05.2016 r. (czwartek).
5. Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę na udział w turnieju od rodziców lub prawnych opiekunów dostarczone do 26.05.2016 r. na orlik przy ul. Zgierskiej 21/25.
6. Organizator nie odpowiada za ubezpieczenie NW zawodników. Każdy uczestnik dba o ubezpieczenie we własnym zakresie.
7. Każdy z zawodników gra tylko w jednej drużynie.

VI. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Czas gry: 1 x 10min. W zależności od liczby zgłoszonych drużyn długość meczy może ulec zmianie. System rozgrywek zostanie ustalony przed turniejem (każdy z każdym, pucharowy, mieszany) będzie to zależne od liczby zgłoszonych drużyn.
2. Drużyna składa się z 6 zawodników grających (5+bramkarz) i maksymalnie 3 zawodników rezerwowych.
3. Minimalna liczba zawodników w drużynie: 6 (5+ bramkarz), jeśli jest mniej, mecz nie jest rozegrany, a wynik ustala się, jako walkower dla drużyny przeciwnej.
4. Mecze rozgrywane są piłką do piłki nożnej (nr 5).
5. Mecze odbywają się na boisku ORLIK.
6. Obowiązują zmiany hokejowe – w wyznaczonej strefie zmian.
7 Obuwie: halówki, lanki, śnieżynki, adidasy. Zakaz gry we wkrętach metalowych lub plastikowych.

VII. PRZEPISY GRY:

W trakcie trwania turnieju respektuje się przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej z wyjątkami:
– Nie obowiązuje przepis o spalonym
– Zawodnik wprowadza piłkę do gry w ciągu 4 sekund
– Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 4 metry
– Rzut karny wykonuje się z odległości 8 metrów
– Rzut od bramki wykonuje tylko bramkarz (nogą lub ręką)
– Rzut z autu wykonywany jest nogą

VIII. KARY DYSCYPLINARNE: sędzia może czasowo wykluczyć zawodnika z gry na 2 lub 5 minut – w zależności od rodzaju przewinienia – W momencie straty bramki przez zespół grający w osłabieniu kara czasowa – w wypadku żółtej kartki zostaje anulowana, w wypadku kartki czerwonej zespół gra w osłabieniu przez 5 minut – Czerwona kartka powoduje wykluczenie z gry zawodnika z meczu, a w przypadku wybitnie niesportowego zachowania zakazem gry w następnym meczu lub w drastycznych przypadkach wykluczeniem zawodnika z całego turnieju – W momencie straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek czerwonej kartki można wprowadzić do gry innego zawodnika, niż ukaranego czerwoną kartką.

IX. NAGRODY: 1. Za zajęcie miejsc I-III przewidziano pamiątkowe medale dla zawodników.

X. INTERPRETACJA REGULAMINU: Wszelkie protesty i zastrzeżenia należy zgłaszać w trakcie rozgrywania meczów lub przed jego rozpoczęciem. Rozpatrywane one będą przez sędziego głównego zawodów oraz Organizatora. We wszystkich sprawach dotyczących turnieju, a nie ujętymi w Regulaminie decyzje podejmie Organizator. W spornych sytuacjach Organizator zastrzega sobie własną interpretacje regulaminu. Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w uzasadnionych przypadkach.