4.04.2017r. (wtorek) w godz. 8:00 – 13:00 odbędzie się XIV Wielobój Pływacki „My też potrafimy”
Pływalnia w tych godzinach niedostępna.

Organizatorzy: 

• Zespół Szkół Specjalnych Nr 4
• CSiR w Konstantynowie Ł. przy udziale władz samorządowych
• Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Cele zawodów:
• Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych dzieci i młodzieży
• Przełamywanie własnych barier
• Sprawdzian nabytych umiejętności pływackich

Regulamin zawodów (tutaj)