Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach z powodu „smug na powierzchni wody spowodowanych zakwitem sinic” – stwierdził, że „woda w kąpielisku nie nadaje się do kąpieli.”

Decyzja nr 11 PPIS w Pabianicach z dnia 28.07.2022r – o wprowadzeniu tymczasowego zakazu kąpieli, z uwagi na nadmierny zakwit sinic.

Ocena jakości wody w kąpielisku nr 6/2022 z dnia 28.07.2021 r.