W związku z nauką zdalną uczniów szkół podstawowych i koniecznością reorganizacji pracy Miejskiej Pływalni – zajęcia „Senior w wodzie” – są zawieszone.