I. ORGANIZATOR: Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim – Animatorzy Orlika przy ul. Zgierskiej 21-25.
II. CEL: Popularyzacja piłki nożnej jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dorosłych.
III. MIEJSCE: Hala sportowa Centrum Sportu i Rekreacji plac Wolności 60 Konstantynów Łódzk
IV. TERMIN ROZGRYWEK: 15.12.2019 r. (niedziela). Zbiórka zespołów 8:40. Rozpoczęcie turnieju 9:00.
V. UCZESTNICTWO:
1. Startować mogą zespoły liczące co najmniej 8 zawodników, a maksymalnie 12 zawodników – w tym już rezerwowych.
2. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
3. Turniej przeznaczony jest dla osób pełnoletnich z terenu Konstantynowa Ł. i okolic.
4. Wszystkie dokumenty do pobrania w sekretariacie pływalni ul. Kilińskiego 75a Konstantynów Łódzki.
5. Warunkiem przyjęcia zespołu do turnieju jest pisemne zgłoszenie drużyny z nazwą zespołu i telefonem kontaktowym do kapitana zespołu najpóźniej do 2.12.2019 r. (poniedziałek).

Zapraszamy do sportowej rywalizacji i aktywnie spędzonego czasu wolnego :-)

Regulamin do pobrania TUTAJ