Z uwagi na przerwę w dostawie energii cieplnej, związaną z awarią sieci ciepłowniczej operatora zewnętrznego, otwarcie pływalni po przerwie konserwacyjnej nastąpi nie wcześniej niż 23 lipca 2021 (piątek).