Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach z powodu „smug na powierzchni wody spowodowanych zakwitem sinic” – stwierdził, że „woda w kąpielisku nie nadaje się do kąpieli.”
Kąpielisko w Ośrodku nad Stawem – NIE zostanie otwarte 01.07. 2021r.

Naukowcy alarmują: „Czeka nas boom przy plażach”…
Sinice są wszechobecne, zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Tyle że latem, kiedy temperatura wody i powietrza przekracza 20 stopni Celsjusza, mają idealne warunki do rozkwitu.

Naukowcy ostrzegają, że tego lata zakwity sinic będą szczególnie uciążliwe. Zjawisku sprzyja nie tylko wysoka temperatura, ale przede wszystkim sprzyja eutrofizacja, czyli przeżyźnienie wód związane z dopływem związków azotu i fosforu. Rośliny są w stanie przyjąć określoną dawkę związków chemicznych, reszta trafia do wody.

Nawozy zawierają związki azotu i fosforu. To głównie one potęgują proces eutrofizacji i przyczyniają się do zakwitu sinic. – Niestety – mówi prof. Jan Marcin Węsławski z Instytutu Oceanologii PAN – to, co zniknęło z pól, jeszcze długo pozostanie w naszych wodach powierzchniowych. – Ogromna ilość tych pierwiastków (azotu i fosforu) jest zmagazynowana w glebie. Przez dziesięciolecia sypaliśmy na pola ogromne ilości nawozów sztucznych i nawet gdybyśmy całkowicie zakazali używania azotu i fosforu, to i tak przez kolejnych 50-100 lat… Nie jesteśmy bowiem w stanie przefiltrować deszczówki ani tego, co spływa z pól, tak jak oczyszczamy dziś ścieki komunalne .

Nie pomaga położenie naszego STAWU. Jest oddzielony od rzeki NER-nie występują tzw. wlewy świeżej wody, która złagodziłaby efekty eutrofizacji… Dużym obciążeniem są wody wprowadzane do stawu , w tym wody opadowe. Bez odcięcia dopływu zanieczyszczeń do stawu jest to walka z góry przegrana.

OSTRZEGAMY:

U osób, które pływają w wodzie objętej zakwitem sinic lub się jej napiły, mogą się pojawić dolegliwości: wysypka na skórze, swędzenie i łzawienie oczu, wymioty, biegunka, gorączka, bóle głowy, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, a nawet zaburzenia neurologiczne. Objawy te mogą wystąpić od razu lub nawet po kilku dniach.

Sinice wydzielają szkodliwą dla wątroby nodularynę, którą Światowa Organizacja Zdrowia wpisała na listę związków kancerogennych.

Szczególnie narażeni na jej działanie są dzieci i seniorzy, a także psy, które – najczęściej spuszczone ze smyczy – wchodzą do wody, aby się schłodzić. Dla zwierząt kąpiel w kwitnących sinicach bywa śmiertelna.

Źródło: Sinice w Bałtyku. Naukowcy alarmują: „Czeka nas boom przy plażach”

Ocena jakości wody w kąpielisku nr 2/2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach.