Od kilkunastu tygodni Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia oraz przedstawicielami branż i ekspertami, sukcesywnie przygotowuje wytyczne dla w sumie ok. 40 branż, których funkcjonowanie zamrożono w związku z pandemią koronawirusa. Wytyczne dla branż

Wytyczne określają, w jaki sposób można bezpiecznie świadczyć usługi oraz z nich korzystać. Niezależnie od wytycznych, stopniowy powrót do normalności nie zwalnia NAS ze stosowania podstawowych ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania, w szczególności w zakresie funkcjonowania takich obiektów jak nasza konstantynowska Miejska Pływalnia. Pływalnie publiczne funkcjonują niekiedy w powiązaniu z innymi obiektami, służącymi do treningu fizycznego (siłownie, strefy fitness) i odnowy biologicznej (sauny parowe, sauny suche). Całościowe ich udostępnianie jest problematyczne.

Korzystanie z saun, jacuzzi ze względu na ich niewielką kubaturę wiąże się z brakiem możliwości dochowania zalecanych odstępów pomiędzy użytkownikami. Źródłem zakażenia mogą stać się TEŻ powierzchnie, na których szybko osiadają stosunkowo ciężkie mikrokrople wydzieliny dróg oddechowych, zawierające cząstki wirusa, które mogą zostać przeniesione drogą bezpośredniego kontaktu na dłoniach i następnie zainhalowane.

Ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 w powyższych obiektach jest więc związane przede wszystkim z jednoczasowym odwiedzaniem ich i przebywaniem w nich znacznej liczby użytkowników, wśród których mogą znajdować się osoby zainfekowane, lecz niewykazujące objawów klinicznych choroby. W zapobieganiu szerzeniu się zakażeń podstawowe znaczenie ma zatem ograniczenie liczby osób jednoczasowo przebywających w obiekcie. Ustalenie i kontrolę maksymalnej liczby użytkowników powinno brać pod uwagę zróżnicowanie wielkości obiektów.

Wskazanie liczby osób przebywających w jednym czasie na ich terenie powinno być ustalone indywidualnie. Dla naszej pływalni mamy AKTUALNIE ustalony limit 24 osoby w basenie (max. 4 osoby na torze x 6 torów pływackich) oraz 10 osób w siłowni na 3 oddzielnych platformach – poziomach obiektu:

  1. piętro – Strefa Kardio: bieżnie/rowery;
  2. antresola – Strefa Maszyny do Ćwiczeń: brzuszki, nogi;
  3. parter – Strefa Wolne Ciężary – sztangi, atlasy.

Czyli jednocześnie w obiekcie – mogą przebywać MAKSYMALNIE – 34 osoby, zachowujące dystans społeczny.

W przypadku małych jacuzzi i saun gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego, należy kierować się względami zdrowotnymi oraz ekonomicznymi.

Opracowano na podstawie: wytycznych Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, stanowiska Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dr n. med. Grzegorza Juszczyka.

Klienci naruszający zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez pracowników CSiR i mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Harmonogram dostępu – basenu i siłowni – wkrótce, będzie podany w oddzielnej informacji.