Protokół z wyboru oferty, dotyczy ogłoszenia 1/2015 z dnia 11 marca 2015r.