Podstawowe zadanie Animatora to:

  1. inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin;
  2. przeprowadzanie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zajęć.

Animator powinien posiadać umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia umożliwiającemu mu inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności, ukierunkowanej na m.in. -wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia.

Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy cywilnoprawnej.