Uprzejmie informujemy, iż od dnia 23.05.2022 rozpoczynamy zapisy na półkolonie organizowane przez CSiR w Konstantynowie w „Ośrodku nad Stawem”. Odbędą się trzy dwutygodniowe turnusy poniedziałek – piątek w godzinach 8:00-17:00. Terminy turnusów: 27.6-8.07.2022 r., 11.07-22.07.2022 r., 25.07-05.08.2022 r. po trzydzieścioro dzieci. Koszt jednego turnusu wynosi 800,00 zł. Osoby zainteresowane zapisaniem swoich dzieci zapraszamy do CSiR w Konstantynowie Łódzkim osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 oraz do kontaktu pod numerem telefonu 42 2111905 lub mailowo basen@basen-konstantynów.pl. Przy zapisach obowiązuje wpłata zaliczki w kwocie 200,00 zł.

REGULAMIN PÓŁKOLONII MIEJSKICH w Konstantynowie Łódzkim

ORGANIZATOR:

Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim ul. Kilińskiego 75a

Biuro czynne w dni robocze w godz. 8.00-16.00, tel. 42 2111905.

Organizator prowadzi listę uczestników i listę rezerwową, przyjmuje zapisy, wydaje i przyjmuje wypełnione karty uczestnika, wystawia faktury, przyjmuje wpłaty, udziela informacji, przedstawia niniejszy regulamin Półkolonii.

Organizator zobowiązuje się do:

 • zapewnienia uprawnionych opiekunów i kierownika półkolonii,
 • realizacji zajęć zgodnie z programem,
 • dostarczenia materiałów programowych, sprzętu sportowego, wody, materiałów opatrunkowych,
 • zorganizowania bazy do realizacji programu z zachowaniem zasad BHP i p.poż.
 • zapewnienia dostosowanego do potrzeb dzieci pożywienia,
 • zgłoszenia wszystkich uczestników do ubezpieczenia NNW,
 • natychmiastowego kontaktu z rodzicem/opiekunem, w razie zaistnienia wypadku czy urazu uczestnika lub jego złego samopoczucia, uniemożliwiającego funkcjonowanie w grupie,
 • rejestracji wypoczynku w bazie MEN, zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawa.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i filmów zawierających wizerunek uczestników podczas trwania półkolonii we własnych materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Organizator nie zaleca posiadania przez dzieci podczas pobytu na półkoloniach cennych przedmiotów – laptopów, telefonów, tabletów, aparatów fotograficznych, biżuterii, markowej odzieży, itp. i nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zagubienie tego typu przedmiotów.

LOKALIZACJA:

Centrum Sportu i Rekreacji Ośrodek Nad Stawem ul. Łaska 64/66

Głównym pomieszczeniem dla dzieci, pełniącym funkcję świetlicy i miejsce schronienia podczas niepogody, będzie spełniał duży namiot o wymiarach 5x7m, wyposażony w stoły, krzesła i wieszak na odzież. Namiot posiada stelaż stalowy, stabilny, z mocowaniami dodatkowych zabezpieczeń w postaci odciągów, szpilek i śledzi. Elementy składowe stelaża łączone są w sposób trwały, przez co gwarantują stabilną pozycję nawet podczas dużych wiatrów. Gruba i mocna folia zabezpiecza przed deszczem i wiatrem. Mocna konstrukcja i solidne mocowanie gwarantuje bezpieczeństwo bez względu na warunki pogodowe. Domek kempingowy jako magazyn materiałów programowych i sprzętu sportowego, biuro. Dzieci korzystają z placu zabaw, terenów rekreacyjnych, plaży, toalet, umywalek na terenie ośrodka.

UCZESTNIK:

W półkoloniach mogą brać udział dzieci w wieku od 6 lat (ukończonych w dniu rozpoczęcia turnusu). Podstawowe wyposażenie dziecka: wygodny strój, najlepiej „na cebulkę”, buty sportowe pełne, ręcznik i strój kąpielowy, nakrycie głowy, krem ochronny z filtrem UV, ulubione napoje w butelkach, z wyjątkiem opakowań szklanych. W razie zapowiadanych opadów deszczu kurtkę przeciwdeszczową i kalosze.

Każdy uczestnik ma prawo:

 • do bezpiecznego, ciekawego wypoczynku i aktywnego spędzania czasu
 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach programowych,
 • prosić o pomoc opiekuna w rozwiązywaniu swoich problemów,
 • wpływać na kształt programu przez zgłaszanie swoich propozycji i pomysłów,
 • skorzystać z telefonu CSiR w razie potrzeby skomunikowania się z rodzicem/opiekunem.

Każdy uczestnik ma obowiązek:

 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
 • być dobrym kolegą, kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do innych dzieci, wychowawców,
 • przestrzegać ustalonych regulaminów półkolonii, kąpieli, podróży, wycieczki,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podczas zabaw, spacerów, wycieczek w lesie, itp.
 • kulturalnego zachowania podczas wypoczynku, w tym podczas jazdy autokarem, pobytu w kinie czy podczas wycieczki,
 • nie oddalać się od grupy,
 • wykonywać polecenia opiekunów.

CELE:

 • zapewnienie dzieciom aktywnego wypoczynku, wzajemnego poznania się,
 • kształtowanie właściwych postaw sprzyjających rozwojowi fizycznemu i emocjonalnemu oraz umiejętności współpracy w grupie,
 • kształtowanie umiejętności dbania o siebie i innych i prawidłowych nawyków higienicznych,
 • rozwijanie aktywności fizycznej i ciekawości o otaczającym świecie.

PROGRAM:

Zajęcia edukacyjne związane z okolicą, poznanie różnorodności przyrodniczej, zajęcia o funkcjach ekosystemów w lesie i w wodzie, poznanie zasad życia zgodnego z ekologią, w miarę możliwości spotkania z Policją i OSP w sprawie zasad bezpieczeństwa, aktywny wypoczynek m.in. korzystanie z kąpieliska lub basenu pod opieką ratownika, wycieczki piesze, gry terenowe, przejażdżki rowerami wodnymi, gry i zawody sportowe na terenie ośrodka, konkurs talentów. Minimum dwie wycieczki całodniowe.

WYŻYWIENIE:

Przewidziane są trzy posiłki dziennie: drugie śniadanie (kanapki i herbata), dwudaniowy obiad z kompotem oraz podwieczorek (owoc, słodycze, kisiel, itp.). Zdrowe posiłki będą przygotowywane i podawane w Restauracji Relax na miejscu.

Podczas całodziennej wycieczki dzieci otrzymują suchy prowiant.

Na miejscu dostępna woda mineralna z dystrybutora bez ograniczeń.

TURNUSY:

Zajęcia zorganizowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Na życzenie rodziców zapewnimy opiekę od godz. 8.00.

 • I turnus 27 czerwiec – 8 lipiec 2022r.
 • II turnus 11 lipiec – 22 lipiec 2022r.
 • III turnus 25 lipiec – 5 sierpień 2022r.

Ilość miejsc w turnusie – 30 uczestników.

RAMOWY PROGRAM DNIA:

8.00 – opieka dla chętnych
9.00 – zbiórka uczestników
9.30 – drugie śniadanie
10.00 – gry i zabawy, zajęcia programowe
13.00 – obiad
14.00 – zajęcia programowe
16.30 – podwieczorek
17.00 – zakończenie dnia

Podczas wycieczki zajęcia mogą zaczynać się wcześniej i kończyć później, o czym rodzice/opiekunowie zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.

RODZICE/ OPIEKUNOWIE:

 • Warunkiem uczestnictwa w wypoczynku jest złożenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz dokonanie wpłat zgodnie z terminami.
 • W karcie kwalifikacyjnej należy wpisać wszystkie istotne informacje o dziecku, alergie, wykluczone pokarmy, informacje o chorobach, mogące mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka na półkoloniach.
 • Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci.
 • Prosimy o zapewnienie dziecku odpowiedniego ekwipunku, w zależności od aury.
 • W razie nagłego zachorowania lub złego samopoczucia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka.
 • Rodzice mają każdorazowo obowiązek ustnego zgłoszenia odbioru dziecka u wychowawcy.
 • W karcie kwalifikacyjnej uczestnika rodzic może wskazać inną osobę uprawnioną od odbioru dziecka.
 • W przypadku samodzielnego przychodzenia i powrotu do domu po zajęciach należy załączyć do karty pisemne oświadczenie.
 • Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci.

ODPŁATNOŚĆ za pobyt 1 dziecka na jednym turnusie wynosi 800 zł brutto.

Wpisowe w wysokości 200 zł pobierane jest przy zapisie na listę i pobieraniu karty. Pozostałą część należy zapłacić najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. W przypadku braku wpłaty w tym terminie, nastąpi wykreślenie z listy uczestników, bez zwrotu wpisowego. Zwrot pełnej kwoty nastąpi w przypadku rezygnacji zgłoszonej na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. Pierwszeństwo w zapisach mają uczestnicy pełnych turnusów. Z powodu ograniczonej liczby miejsc tworzona będzie lista rezerwowa, z której wg kolejności zapisów, będą mogli dołączyć do turnusu kolejni uczestnicy, w razie rezygnacji lub choroby dziecka. Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty za dni, w których uczestnik był nieobecny.

Powyższy Regulamin obowiązuje rodziców, uczestników wypoczynku, wychowawców, kierownika i organizatora półkolonii.