Od 7 grudnia GIMNASTYKA W WODZIE
Zajęcia 1 raz w tygodniu: poniedziałki 18.30.
Prowadzi Sandra Bergman.

Zapraszamy