B A S E N – tylko GRUPY ZORGANIZOWANE, na podstawie umów.
ZAPRASZAJĄ – prywatne szkoły pływania z zajęciami dla dzieci i młodzieży do lat 18 ( limit do 50% obłożenia).
Zakaz publiczności – aktualny do 28.05.2021.

SIŁOWNIA – TYLKO GRUPY ZORGANIZOWANE,na podstawie umów, dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych w SPORTACH OLIMPIJSKICH oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych – do dnia 28.05.2021.

Brak wejść – INDYWIDUALNYCH.

KARNETY PRZEDŁUŻYLIŚMY DO 30 CZERWCA 2021r.

Obiekty sportowe- Plac Wolności 60, na otwartym powietrzu– dostępne dla :

 1. Zawodników uprawnionych.
 2. PUBLICZNOŚCI / WIDZÓW – nie więcej niż 25% miejsc; DOSTĘPNE co czwarte miejsce na trybunie; w innych przypadkach – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.
ORLIK
 1. Orlik 2012 – CSiR jest dostępny:
  • dla klubów sportowych i grup zorganizowanych;
  • ogólnodostępny.
 2. Na terenie Orlika zalecamy przebywanie osób faktycznie ćwiczących.
 3. Inne osoby mają obowiązek zachowania dystansu 1,5 m.
 4. Obowiązuje dezynfekcja rąk.
 5. O ilości osób wchodzących oraz kolejności wejścia na teren Orlika decyduje lokalny animator sportu CSiR lub prowadzący zajęcia.
 6. ORGANIZATOR i CSiR odpowiadają za realizację obowiązków sanitarnych. Obowiązuje dezynfekcja sprzętu sportowego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000086101.pdf