Zbiórka  w niedzielę 2 sierpnia o godzinie 09:45 w „Ośrodku nad Stawem” ul. Łaska 64/66 – przy boiskach do piłki plażowej.
Wcześniej należy wnieść opłatę (osoba 30zł, kajak 2 osobowy – 60zł) w biurze ośrodka.
Powrót około 14.00 – busem,w ramach opłaty.
Nad bezpieczeństwem podczas spływu będzie czuwać dwóch ratowników WOPR, pracowników CSiR.

Na spływ koniecznie zabieramy dużą butelkę wody mineralnej, krem z filtrem UV, środek przeciwko komarom, nakrycie głowy …i dobry humor.
Zapisy odbywają się telefonicznie, decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem spływu, jego bezwzględnego przestrzegania, muszą dostosować się do poleceń ratowników.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania prawa wodnego, przepisów ochrony przyrody, zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej.
Uczestnicy biorą udział w spływie na własne ryzyko, nie są ubezpieczeni. Uczestnicy oświadczają, że nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w spływie.

Uczestnicy ponoszą ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYPOŻYCZONY SPRZĘT, kajak, wiosła, kamizelki. W razie uszkodzenia będą obciążeni kosztami naprawy, kosztami zakupu nowego sprzętu.
Płyniemy w kamizelkach ratunkowych.
Osoby nieletnie mogą płynąc tylko pod opieką osoby dorosłej (opiekuna prawnego), która ponosi za nią pełną odpowiedzialność.

Organizator CSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody rzeczowe, majątkowe, osobowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.

Organizator CSiR zastrzega prawo dokonania zmian trasy, godziny rozpoczęcia spływu oraz ODWOŁANIA spływu ( m.in z powodu wysokiego stanu wody, złych warunków pogodowych, niewystarczającej ilości uczestników).

Nad całością czuwa Robert Bujnowicz – menedżer sportu CSiR – osobiście prowadząc spływ.

Z ostatniej chwili:
Na spływ 2 sierpnia brak już wolnych miejsc.
Zapraszamy na kolejne spływy.