LOKALNY ANIMATOR SPORTU 2022 – w Konstantynowie Łódzkim.

Już po raz kolejny CSiR realizuje zadanie publiczne określone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Pracownicy CSiR oraz Referatu Promocji i Rozwoju Miasta profesjonalnie przygotowali wniosek, zaakceptowany przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, jako Operatora projektu.

Głównym celem Projektu jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.