KONSTANTYNOWSKA MIEJSKA PŁYWALNIA – CZYNNA OD 19.10.2020r. – ale z ograniczeniami…

BASEN – TAK – ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE
SIŁOWNIA – TAK – ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE
FITNESS – TAK – ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE
(Gimnastyka w wodzie, Aqua aerobic + zajęcia fitness)

Siłownie, kluby i centra fitness, baseny: zawody, wydarzenia oraz zajęcia sportowe mogą być organizowane.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października zakaz prowadzenia działalności NIE DOTYCZY basenów, siłowni, klubów i centrów fitness, które:

  • są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,
  • są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Zajęcia sportowe oznaczają ZORGANIZOWANE formy aktywności fizycznej.

Zgodnie z rozporządzaniem, zorganizowane zajęcia oraz zajęcia prowadzone w ramach zajęć szkolnych i akademickich na basenach, siłowniach i w klubach fitness – mogą się odbywać.

Źródło: Siłownie, kluby i centra fitness, baseny, aquaparki: zawody, wydarzenia oraz zajęcia sportowe mogą być organizowane

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Wszelkie zajęcia, wydarzenia w Miejskiej Pływalni – bez udziału publiczności (widownia na I piętrze zamknięta!).

Sauna i jacuzzi – NIECZYNNE

Zakaz obejmuje działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, mającą na celu poprawę samopoczucia, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu itp.

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH.

Ważne! Od 10 października Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

Na czym polega? Usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej, a także w przestrzeni otwartej – na ulicy, na bulwarach, na cmentarzach.

Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

  • całościowe zaburzenia rozwoju,
  • zaburzenia psychiczne,
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.