Miejska Pływalnia zamknięta: 09.07. – 31.07. 2022r.

Konieczność utrzymania – w dobrym, bezpiecznym stanie niecki basenowej – wymaga KOMPLEKSOWEJ KONSERWACJI.

Uwarunkowania OKRESOWEJ KONSERWACJI basenu wymagają odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza, dostępu świeżego powietrza ( konieczności wietrzenia w trakcie prac).

Proces nakładania i utwardzania specjalistycznego silikonu wymaga wyższych temperatur. Konieczność wietrzenia w czasie dezynfekcji wymaga otwartych okien – jest to związane z warunkami BHP. To uzasadnia przeprowadzenie konserwacji w tym okresie.

Niecka basenu mieści ok. 520 m3 wody. Spuszczanie i napełnianie wody trwa ok.6 dni.

Prace konserwacyjne i serwisowe to kolejne 15 dni.

5 dni trwa proces uzdatniania wody, do parametrów fizykochemicznych zgodnych z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz uzyskanie odpowiedniej temperatury w basenie. Niektóre prace prowadzimy – równolegle – aby skrócić okres zamknięcia basenu.

Konserwacja obejmuje, m.in. :

  • spuszczenie wody z niecki basenowej, która następnie jest gruntownie, myta i dezynfekowana, przegląd ceramiki;
  • pełny serwis „wypłyconego” toru pływackiego- prace, które nie mogą zostać wykonane, gdy basen wypełniony jest wodą (demontaż i ponowny montaż wypłycenia, który służy do nauki pływania);
  • uszczelnienie niecki basenowej – poprzez wymianę WSZYSTKICH SPOIN SILIONOWYCH!!!;
  • przegląd uzupełnienie ceramiki na tzw. plaży basenowej;
  • uszczelnienie szczelin dylatacyjnych wokół niecki basenowej;
  • demontaż , przegląd, konserwacja , naprawa – lamp oświetlenia podwodnego;
  • demontaż tzw. celek pomiarowych , kontrola działania, konserwacja elektrod pomiarowych, ponowny montaż ( basen, jacuzzi );
  • odkamienianie metalowych elementów wyposażenia basenu;
  • demontaż armatury sanitarnej , odkamienienie, regeneracja, podstawowe naprawy w pomieszczeniach natrysków, toalet i sauny parowej;
  • silikonowanie mokrych pomieszczeń ( natryski, toalety , szatnie).

Dzięki tej konserwacji będzie możliwe utrzymywanie jakości wody na stałym, bardzo wysokim poziomie, kontrolowanym przez Sanepid.

Nasza Miejska Pływalnia – to obiekt z 1996 roku i wymaga kompleksowych działań.

Zapraszamy do BEZPIECZNEGO BASENU – już od 01.08.