Dyrektorom, nauczycielom, rodzicom, UCZNIOM konstantynowskim szkół SP 1, SP 2, SP 5 oraz Szkoły Podstawowej Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego w Łodzi.