Basen, siłownia – TYLKO – dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.
Zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów.
dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/512