1 marzec 2021 – otwieramy „Orlik 2012” na ulicy Zgierskiej 21b