regulamin pływalni dla szkolnych grup zorganizowanych

1. Pływalnia jest obiektem miejskim w Konstantynowie Łódzkim.
2. Pływalnia jest czynna w godz.7:30 – 13:00 i 17:45 – 22:00, a dla grup szkolnych w godz.8:00-15:00 w dniach od poniedziałku do piątku.
3. Obowiązek zapoznania się z Regulaminem Ogólnym Pływalni przed korzystaniem z usług obiektu należy do organizatora grupy.
4. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego i zmiana obuwia na klapki, trepy itp.
5. Każdą osobę przed wejściem do basenu obowiązuje dokładne umycie ciała pod prysznicem: namydlenie (bez kostiumu) całego ciała i dokładne spłukanie wodą.
6. Opiekunowie grup szkolnych odpowiedzialni są za zachowanie dzieci w umywalniach, szatniach oraz na terenie całego obiektu.
7. Zajęcia w grupie zorganizowanej mogą prowadzić osoby osiadające odpowiednie uprawnienia (instruktor pływania, trener, nauczyciel WF).
8. Jeden opiekun sprawuje nadzór nad grupą liczącą nie więcej niż 15 osób.
9. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.
10. Na pływalnię wszyscy uczestnicy wchodzą jednocześnie.
11. Opiekunowie grup są zobowiązani do stałej obecności podczas zajęć.
12. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględne podporządkowanie się dyspozycjom prowadzącego zajęcia.
Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu,
a w szczególności:
-wchodzić do wody bez zezwolenia
– biegać po obrzeżach niecki basenu
-skakać do wody
-palić papierosy, pić alkohol oraz jeść na terenie otaczającym nieckę basenu
– wprowadzać psy lub inne zwierzęta
13. Za bezpieczeństwo kąpiących się odpowiada ratownik, w innych pomieszczeniach pływalni za bezpieczeństwo odpowiedzialny jest opiekun grupy.
14. Po zakończonych zajęciach należy złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki (deski, koła , piłki , krążki).
15. Grupy będą wpuszczane do szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i na 10 minut po zakończeniu. Po tym czasie szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona.
16. Za przedmioty pozostawione bez opieki, nie oddane do depozytu lub opiekunowi grupy pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.
17. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody do pełnej wysokości.
18. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić basen i ustawić się na zbiórce końcowej.
19. W przypadku zagrożeń należy bezzwłocznie podporządkować się dyspozycjom ratownika.

Partnerzy