Regulamin biegu na 1200m

VII Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Papieża Jana Pawła II
pod honorowym patronatem
Pana Witolda Stępnia Marszałka Województwa Łódzkiego

Organizator:
•  Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Konstantynów Łódzki
• Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego
• Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim
• Patronat medialny – prasa regionalna, „43bis” (43bis.media.pl) TV Kurier GCI, biegampolodzi.pl

Cele:
• Promocja rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
• Tworzenie warunków do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Województwa Łódzkiego i Konstantynowa Łódzkiego.
• Integracja osób niepełnosprawnych
• Promocja Województwa Łódzkiego i Konstantynowa Łódzkiego
• Upamiętnienie pontyfikatu Papieża Jana Pawła II.

Termin:
• 28 kwietnia 2013 r., niedziela, godzina 9:00

Start, meta, szatnie i biuro zawodów:
• Konstantynów Łódzki, ul. Sadowa 5/7, Szkoła Podstawowa nr 5

Trasa:
• ulice miasta Konstantynowa Łódzkiego:
– mała pętla: Sadowa, Kopernika, Narutowicza, Sucharskiego;

Program minutowy:
• 9:00 otwarcie zawodów, wystąpienia zaproszonych gości
Bieg na dystansie 1200 m:
• 9:15 start biegu dziewcząt z klas IV – rocznik 2002
• 9:30 start biegu chłopców z klas IV – rocznik 2002
• 9:45 start biegu dziewcząt z klas V – rocznik 2001
• 10:00 start biegu chłopców z klas V – rocznik 2001
• 10:15 start biegu dziewcząt z klas VI – rocznik 2000
• 10:30 start biegu chłopców z klas VI – rocznik 2000
• 10:45 start biegu dziewcząt z klas I, II, III gimnazjum – rocznik 1997-99
• 11:00 start biegu chłopców z klas I, II, III gimnazjum – rocznik 1997-99
• 11:15 start biegu otwartego dla mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego z udziałem niepełnosprawnych, uprawiających Nordic Walking, mile widziane wszelkie inne formy aktywności – rocznik 1996 i starsi

Zakończenie:
• 11:30 wręczenie pucharów, medali i dyplomów biegi na dystansie 1200m, losowanie nagród wśród uczestników.

Zgłoszenia:
• Zgłoszenia do VII Biegu Wdzięczności przyjmowane będą przez nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach do 25.04.2013 r. lub w Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Kilińskiego 75a (pok. nr 4 sekretariat) do 26.04.2013 r.,
tel. 42 211 19 05, drogą elektroniczną: [email protected].
• Zgłoszenia do biegu otwartego 1200 m będą przyjmowane dodatkowo w dniu zawodów od godz. 8:30 do minut 30 przed startem.
• Oprócz zgłoszenia należy wypełnić oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu imprezie. W przypadku osób niepełnoletnich takie oświadczenie wypełnia prawny opiekun.
• Zgłoszenia i oświadczenia do pobrania ze strony basen-konstantynow.pl

Nagrody:
• Nagroda dla najliczniej reprezentowanej szkoły.
• Medale dla trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii.
• Dyplomy za pierwsze sześć miejsc w każdej kategorii.
• Statuetka dla najstarszego zawodnika.
• Statuetka dla najlepszego samorządowca z Konstantynowa Łódzkiego.
• Statuetka dla najlepszego mieszkańca Konstantynowa Łódzkiego w biegu otwartym na 1200 m.
• Losowanie nagród niespodzianek wśród wszystkich uczestników biegu.

Postanowienia końcowe:
• Uczestnicy zostaną ubezpieczeni przez organizatora imprezy w zakresie NW.
• Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz wprowadzania zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów.
• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Zawodnicy zachowują zasady bezpieczeństwa, nie mogą powodować zagrożeń dla współuczestników biegu.
• Za niesportowe zachowanie zawodnik będzie wykluczony z biegu.
• Prawo do startu mają:
• osoby niepełnoletnie od lat 11 za pisemną zgodą rodziców oraz deklaracją o stanie zdrowia zawartą w karcie zgłoszeniowej,
• dzieci poniżej 11 roku życia pod opieką rodzica wyłącznie w Biegu Otwartym,
• osoby pełnoletnie deklarujące brak przeciwwskazań zdrowotnych.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

Partnerzy