aktualności

28.03.2021 Miejska pływalnia: harmonogram dostępności w dniach 29.03 – 09.04.2021r.
W załączeniu prezentujemy harmonogram miejskiej pływalni w dniach 29.03 – 09.04.2021r.
 

 

więcej
26.03.2021 Pływalnia miejska w sobotę i niedzielę nieczynna

Pływalnia miejska (ul. Kilińskiego 75a) w dniach 27 i 28 marca będzie nieczynna. 

 

więcej
26.03.2021 Dostępność Orlika CSiR w okresie 27.03.21-9.04.21

ORLIK CSiR dostępny :
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy; 2) ich organizowania bez udziału publiczności.”.

 

więcej
26.03.2021 Dostępność obiektów sportowych na placu Wolności 60 w okresie 27.03.21-9.04.21
Obiekty na placu Wolności 60 dostępne :
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy; 2) ich organizowania bez udziału publiczności.”,
 

 

więcej
19.03.2021 Obiekty sportowe CSiR na Placu Wolności 60 – dostępne TYLKO – dla:
  • dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez polski związek sportowy;
  • zawodników pobierających stypendia sportowe;
  • zawodników będących członkami kadry narodowej…

 

więcej
19.03.2021 Orlik CSiR na ul.Zgierskiej 21b – dostępny TYLKO – dla:
  • dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez polski związek sportowy;
  • zawodników pobierających stypendia sportowe;
  • zawodników będących członkami kadry narodowej…

 

więcej

baner_dol2

 

Partnerzy